Info

Dizajnérka, absolventka TU vo Zvolene v špecializácii Priemyselný dizajn nábytku. V súčasnej dobe pracuje ako asistent na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU vo Zvolene. Vyučuje predmety Ateliér interiéru, Ergonómia a Ekodizajn. V roku 2010 bola hlavnou koordinátorkou medzinárodného projektu „International Design Workshop GREEN EMOTIONS – Inovatívne bývanie chrániace prírodu (10203-0582/ZVOLEN01)“. Zároveň je študentkou externej formy doktorandského štúdia na FA STU v Bratislave so zameraním sa na implementáciu v procese navrhovania nábytku a interiéru.

No Comments RSS kanál komentárov

Sorry, the comment form is closed at this time.

The comments are closed.